Zakup usług doradczych

Zakup usług doradczych

25 września 2018

Projekt pt. „Zakup usług doradczych oraz środków trwałych na potrzeby wdrożenia strategii wzorniczej w spółce Danpol w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Etap II.

W ramach projektu zrealizowano szereg działań: design management, service design, zaprojektowanie innowacyjnych produktów, strategii marketingowej oraz zakup środków trwałych celem wdrożenia innowacji wzorniczych.

Całkowita wartość projektu: 2 433555,92, w tym wydatki kwalifikowane 1951 500,69

 < Powrót